Domů Cíle

Cíle

APEF vznikla v dubnu 2014 v reakci na narůstající problémy s čerpáním dotací EU.

Mezi její cíle patří:

  • působit jako prostředník mezi řídícími orgány a příjemci dotací a pomocí intenzivní spolupráce dosáhnout toho, aby se obě strany navzájem vnímaly jako partneři

  • usnadnit efektivní a transparentní využití prostředků EU

  • usilovat o snížení administrativní náročnosti procesu realizace a řízení dotovaných projektů

  • prosazovat zavedení jasných a srozumitelných pravidel a metodik v oblasti strukturálních fondů EU

  • být zdrojem odborných informací a stanovisek z perspektivy žadatelů a příjemců dotací pro média a širší veřejnost.

  • pomoci zlepšit reputaci samotných dotací EU a znovunastolení důvěry žadatelů a veřejnosti, narušené řadou korupčních kauz