Domů Jak se stát členem

Jak se stát členem

V případě, že máte zájem stát se jedním z členů APEF, kontaktujte nás telefonicky na 602 229 718 nebo e-mailem: zuzana.matejickova@apef.cz

Každý člen APEF musí splňovat přísně stanovená kritéria odbornosti, transparentnosti a odpovědnosti:

  1. Zkušenost: alespoň 100 schválených projektů v rámci operačních programů v celkovém objemu min. 1 mld. Kč získaných prostředků, alespoň 5 let historie na trhu poradenských služeb

  2. Profesionalita: alespoň 5 odborníků s minimálně 4letou praxí v oblasti zpracovávání projektů evropských fondů.

  3. Odpovědnost: pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem min. 10 mil. Kč pro evropské fondy.

  4. Transparentnost: majetková struktura s veřejně dohledatelnými majiteli, pravidelné zveřejňování účetní závěrky v souladu s obecně závaznými právními předpisy, sídlo nebo pobočka na území České republiky.

  5. Aktivita: roční členský poplatek ve výši 100.000,- Kč.

  6. Důvěra: uchazeč ani členové jeho statutárního orgánu nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče a pokud proti nim není vedeno trestní řízení