Domů Orgány spolku

Orgány spolku

Valná hromada

je složená ze zástupců jednotlivých členských společností

Tajemník

Předseda